Skip to content

Home

Nederland heeft het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd in 2016. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen nu al op gelijke voet mee kan doen. Er zijn nog talloze drempels die gelijkwaardige participatie in de weg staan. Om inclusie te kunnen bereiken, is er een systematische verandering nodig: in ons denken, in de openbare ruimte en in de wet- en regelgeving. Zo’n verandering kost tijd en gebeurt zeker niet vanzelf.

Er wordt hard gewerkt aan verandering: mensen met een handicap laten hun stem horen en komen op voor hun rechten. Gemeentes zijn bezig met het opstellen van een lokale inclusie agenda en steeds meer bedrijven nemen mensen met een handicap in dienst. Daarmee komen er ook allemaal praktische vragen op: bijvoorbeeld hoe betrek je mensen met een handicap in het beleidsproces? Of, hoe kun je effectief opkomen voor je rechten? Welke stappen moet je nemen als bedrijf om meer toegankelijk te worden?

Into Inclusion biedt training, advies en begeleiding aan organisaties, bedrijven, gemeentes en belangengroepen om samen aan gelijkwaardige participatie te werken. Want inclusie bereik je niet alleen, dat doe je samen!

grote groep deelnemers aan training

Kijk op het Engelstalige deel van deze site als u geïnteresseerd bent in inclusie binnen Internationale Samenwerking.