Skip to content

Opdrachten

Overzicht

Op het Engelstalige deel van mijn website vind je een overzicht van al mijn opdrachten op het gebied van inclusie binnen internationale samenwerking. Hieronder een overzicht van de opdrachten die ik in Nederland heb gedaan.

 • Workshop diversiteit en inclusie voor de medewerkers van OBA-School Openbare Bibliotheek Amsterdam. 2023
 • Training “participatie zonder beperkingen” over het organiseren van toegankelijke consultaties voor het  Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. 2023
 • Gastblog en gastspreker over het belang van handicap-inclusieve communicatie en inclusief taalgebruik in het kader van “Op naar de 100.000 banen”. Werkgeversvereniging AWVN. 2023
 • Organisatie van uitwisselingsbijeenkomsten voor de medewerkers van Buurtcentrum Ik Wil in Eindhoven en het team van Ieder(in) (belangenorganisatie van mensen met een beperking) over inclusie van mensen met een beperking en een migratieachtergrond. Ieder(in). 2023
 • Workshop over implementatie van het VN-Verdrag Handicap in Nederland voor een delegatie van gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen uit Zuid-Soedan en Oeganda. VNG International. 2023 
 • Organisatie van vier workshops over het “Sociaal Model” tijdens de “Iedereen Doet Mee!” netwerkbijeenkomsten in Helmond, Schagen, Noordenveld & Westland voor gemeenteambtenaren, bestuurders en lokale toegankelijkheidsplatforms. In samenwerking met het team van Vereniging Nederlandse Gemeenten/ Ieder(in). 2022
 • Organisatie assessment op het gebied van diversiteit en inclusie voor Dorcas International en drie landenkantoren. Dorcas International. 2022
 • Organisatie en facilitatie van een serie (online en face to face) themabijeenkomsten over diverse thema’s met betrekking tot de rechten van mensen met een handicap en inclusie. Niets over ons zonder ons Programma. 2021/2022
 • Workshop over ervaringsdeskundigheid inzetten voor mensen met dementie. Stichting Alzheimer Nederland. 2022
 • Workshop over Diversiteit en Inclusie. The West Wing, jongerendenktank van het Ministerie van Buitenlandse zaken. 2022
 • Ontwikkelen van een E-learning Programma voor ervaringsdeskundigen die aan de slag willen met het VN verdrag Handicap binnen hun gemeente. Niets Over Ons Zonder Ons Programma, gecoördineerd door Ieder(in). 2021/2022
 • Organisatie en facilitatie van intervisiebijeenkomsten voor Ervaringsdeskundigen. Niets over ons zonder ons Programme. 2021/2022
 • Facilitatie van een workshop voor Nederlandse Gemeenten over de koppeling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de lokale Inclusie Agenda. Vereniging Nederlandse Gemeenten & VNG International. 2021
 • Online Masterclass over het sociale Model. Niets Over Ons Zonder Ons Programme. 2021
 • Basistraining voor ervaringsdeskundigen om op te komen voor de rechten van mensen met een beperking op gemeentelijk niveau. Niets over ons zonder ons Programma. Ieder(in). Amersfoort & Breda/ Online training. 2019/2020/2021
 • Masterclass Bejegening voor Nederlandse Gemeenten, tijdens een regionale meeting georganiseerd door VNG/Ieder(in). Hoofddorp. 2019