Skip to content

Opdrachten

Overzicht

Op het Engelstalige deel van mijn website vind je een overzicht van al mijn opdrachten op het gebied van inclusie binnen internationale samenwerking. Hieronder een overzicht van de opdrachten die ik in Nederland heb gedaan.

  • Organisatie assessment op het gebied van diversiteit en inclusie voor Dorcas International en drie landenkantoren. Dorcas International. 2022
  • Organisatie en facilitatie van een serie (online en face to face) themabijeenkomsten over diverse thema’s met betrekking tot de rechten van mensen met een handicap en inclusie. Niets over ons zonder ons Programma. 2021/2022
  • Workshop over ervaringsdeskundigheid inzetten voor mensen met dementie. Stichting Alzheimer Nederland. 2022
  • Workshop over Diversiteit en Inclusie. The West Wing, jongerendenktank van het Ministerie van Buitenlandse zaken. 2022
  • Ontwikkelen van een E-learning Programma voor ervaringsdeskundigen die aan de slag willen met het VN verdrag Handicap binnen hun gemeente. Niets Over Ons Zonder Ons Programma, gecoördineerd door Ieder(in). 2021/2022
  • Organisatie en facilitatie van intervisiebijeenkomsten voor Ervaringsdeskundigen. Niets over ons zonder ons Programme. 2021/2022
  • Facilitatie van een workshop voor Nederlandse Gemeenten over de koppeling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de lokale Inclusie Agenda. Vereniging Nederlandse Gemeenten & VNG International. 2021
  • Online Masterclass over het sociale Model. Niets Over Ons Zonder Ons Programme. 2021
  • Basistraining voor ervaringsdeskundigen om op te komen voor de rechten van mensen met een beperking op gemeentelijk niveau. Niets over ons zonder ons Programma. Ieder(in). Amersfoort & Breda/ Online training. 2019/2020/2021
  • Masterclass Bejegening voor Nederlandse Gemeenten, tijdens een regionale meeting georganiseerd door VNG/Ieder(in). Hoofddorp. 2019